"A szeretet örök időkre gazdagítja a szívet: minél többet adunk belőle másnak, annál több marad nekünk." /William Förster/

  » Kezdõlap

  » Bemutatkozunk
      Az iskola küldetése
      A település története
      Iskola története
      Névadónkról
      Tantestület tagjai
      Osztályok
      Házirend
      Órarend

  » Hírek

  » Dokumentumaink

  » Galéria

  » Támogatóink

  » Hasznos linkek

  » Pályázat

  » Vendégkönyv

  » Bejelentkezés

Összesen 1 látogató
2007.09.29. 13:15 óta

Iskolatörténeti adatok

A XVIII. századig az elemi iskolában vallástan, olvasás és írás, valamint az ének mellett a latin tanításával is foglalkoztak. A XVIII. században épült a görög katolikus templom és az építkezéskor külön paplakot és iskolahelyet is kijelöltek, majd építettek fel. A hitfelekezeteknél a tankötelesek növekvo számával túlzsúfoltság alakult ki. Az 1910/11-es tanévben 150 tanuló tanul felekezeti iskolákban, két nevelo irányításával. A népoktatási törvény alapján kezdodik a községi iskola szervezése. Így községünkben felépült egy új községi iskola, ahova elsosorban izraelita vallású gyermekek, valamint azon szülok gyermekei jártak, akik a két felekezet papjával ellentétben voltak. Az 1920-as években kezdte muködését a Teológia Foiskola. ez héber teológia volt, mintegy 250-300 növendékkel. Nemcsak Szatmárból és a Nyírségből, de még Kárpátaljáról és a felvidékrol is jöttek a fiatalok tanulni. az iskola 1943-ig muködött
       1944 őszén a lakosság összefogásával felújították a felekezeti iskolát. A megszépült intézményben a tanítás november 15-én kezdodött 225 tanulóval és 6 tanítóval. Az iskolák államosítása idején 371 tanulója és 11 neveloje volt a községnek. Államosításkor községi tulajdonba 4 épület, 5 tanterem és 3 szolgálati lakás volt. A fokozatosan növekvo tanulólétszám miatt újabb tantermek építése vált szükségessé. 1971-ben az Árpád u. 1-3. szám alatt épült egy 4 tantermes iskola, késobb itt került kialakításra a bitumenes kézilabdapálya, világítással. 1986-ban került átadásra egy modern iskolaépület, amelyben 7 tanterem, 3 szertár, tornaterem, kiszolgáló helyiségek nyertek elhelyezést. 1997 szeptemberében rákapcsolódtunk az Internet hálózatra. Iskolánk tanulóinak száma az 2004/05-es tanévben: normál tagozat 242 fo, sajátos nevelési igényű tanulók száma 59 fő. Az iskola összlétszáma így 301 fo.

width=500

       A sajátos nevelési igényű tanulók magas száma alapvetoen meghatározza iskolánk feladatait. Ezért kiemelt feladatunk az esélyegyenloség biztosítása, valamint a tanulók felzárkóztatása. A tanulóifjúság, a nevelotestület és a szülok kezdeményezésére a községi képviselo-testület 48/1997. (XI.28.) számú határozata alapján iskolánk új neve: Jókai Mór Általános Iskola lett. 1999. szeptember 1 - től mint Általános Művelődési Központ működünk. Intézmény-egységek: iskola ? könyvtár - művelődési ház- Idősek Klubja. 2003.augusztus 1-től intézményünkhöz integrálódott a Napközi Otthonos Óvoda. 2004. április 16-án új intézmény-egységgel bővültünk: a Jókai Mór ÁMK Szociális és Gyermekjóléti Alapellátással. 2004. szeptember 1-től bevezetésre került az önálló alapfokú művészet oktatás. 2004. július 1-től önálló gazdálkodási jogkört kaptunk.

Az iskolaépület
- 1950-ben 4 épület, 5 tanterem, 3 szolgálati lakás.
- 1960-ban 5 épület, 8 tanterem, 5 szolgálati lakás.
- 1971-ben Árpád út 1-3 szám alatti épület megépítése 4 tanterem, 2 iroda,
  4 szertárhelyiség.
- 1980-ban bitumenes kézilabdapálya, világítással.
- 1986-ban új iskola építése, melyben 7 tanterem, 3 szertár, 2 iroda, tornaterem,
  kiszolgáló helyiségek, kazánház található. Számítástechnikai szaktanterem
  kialakítása.
- 1988-ban labdarúgópálya építése, lelátóval, futópályával.
- 2001-ben a már meglévő épülethez egy új épületszárny építése, melyben a földszinten
  kapott helyet a könyvtár, az ebédlő és a konyha, az emeleten pedig 7 tanterem,
  1 szertár, nyelvi labor és informatika szaktanterem.

width=500

Fontosabb iskolai események, sikerek
- 1968. területi atlétika versenyen Vajda János kislabda-hajításban 1. helyezést,
  Pászinszki Anna távolugrásban 3. helyezést ért el.
- 1976-tól úttöro gárda honvéd- és tuzoltó csapataink 3 alkalommal országos elso
  helyezést értek el.
- 1983. Pénzes György 7. osztályos kémia versenyen országos 3. helyezést,
  Uzonyi István 7. osztályos tanuló pedig 5. helyezést ért el.
- 1990. Svéda Szabolcs 5. osztályos tanuló országos matematika verseny döntose volt.
- 1994. Nagy Gabriella 7. osztályos tanuló mezei futóversenyen 9. helyezést ért el.
- 1995. Kecseti Ferenc 8 osztályos tanuló országos fizika verseny döntojében vett részt.
  Országos mezei futóversenyen iskolánk csapata 5. helyezést ért el. Nagy Gabriella a
  100 méteres síkfutás országos döntojének 8. helyezettje volt.
- 2000. Iskolánk leány kézilabda csapata megyei diákolimpiai bajnok III.korcsoportban.
- 2003. Kossuth Megyei Történelmi verseny döntőjében Drabik Péter 5.helyezést ért el.
- TIT Megyei Történelmi versenyen Orosz István 6.helyezést ért el.
- Jedlik - Öveges Megyei Fizika versenyen Bankó Csaba és Eördögh Gábor 6.helyezést
  ért el.
- TIT Országos Levelezős tanulmányi verseny helyezettjei: Angol nyelv:
  Zelenák Gabriella 2.hely
- Rákóczi emlékverseny - Kémia: Drabik Péter, Bankó Csaba, Eördögh Gábor 4.hely
- Rákóczi emlékverseny - Irodalom: Dienes Dorottya, Orosz Tímea 2.hely,
  Molnár Nikoletta 3.hely.
- 2004. Fox Kids Kupa Országos döntő fiú csapatunk 5.helyezést ért el Kézilabda
  III.korcsoportos területi döntőjében csapatunk 1.díjat kapott.
- Területi kémia versenyen Bankó Csaba 3.helyezést ért el.
- Sajátos nevelési igényű tanulóink a megyei futball bajnokságon 4.helyezést értek el.

DTP Bt